TEBDİZ : Tarih ve Edebiyat Metinleri Sözlüğü

23 Kasım 2021 Salı

Tebdiz, bir başka ifadeyle “Türk Edebiyatı Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük” projesi, temelleri 2007 yılına dayanan ve edebi metinlerin bağlamlı dizin ve işlevsel sözlüğünü oluşturmayı amaçlayan geniş kapsamlı bir çalışmadır.

Bu proje ile edebiyatımızın söz varlığı çalışmaları hızlı ve kolay bir şekilde ilerletilebilmekte ve metinler üzerine detaylı analizler yapılabilmektedir. Sistemde “Kelime/kelime grubu ek-kök bilgileri, nazım  şekil ve türleri, vezin ve  ayet, hadis, kelâm-ı kibar, atasözü, deyim, argo ifade, kalıplaşmış ifade, dua ifadeleri” gibi birçok detay bilgilerle tarama yapma imkanı bulunmaktadır. Bu sayede mensur metinler, divanlar ve mesneviler üzerine detaylı çalışmalar yapılabilmektedir.


Erişim adresi : http://www.tebdiz.com/