Misyon-Vizyon

Misyon
Üniversitemizin misyonuna uygun olarak eğitim-öğretim, araştırma ve bilgi yayma amaçları doğrultusunda bilgi ve belge hizmetlerini günümüz teknolojilerini kullanarak düzenlemek ve kullanıcıların hizmetine sunmaktır. Misyonumuzun gereği olarak;

 • Araştırmacıları, bilgi kaynaklarından haberdar etmek ve onlara istenen kaynakları sağlamak,
 • Kütüphane koleksiyonunun korunmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlamak,
 • Kütüphanenin fiziki ortamında araştırma ve çalışmaları kolaylaştıracak kolaylıkları sağlamak,
 • Toplumsal gelişmeye, öğrenmeye ve araştırmalara katkıda bulunmak üzere kütüphaneler ve bilgi merkezleriyle işbirliğine gitmek ve iletişimi geliştirmek,
 • Kütüphane hizmetlerini geliştirmek için çalışmalar sürekli yürütülür.
Vizyon
Bilgi ve belge sağlamada sınır tanımayan, zamanla yarışan, evrensel değerlere sahip çağdaş bir bilgi ve belge merkezi olmak. Bu vizyonun gereği olarak kütüphane :
 • Akademik içerik yönünden tartışmasız en zengin koleksiyonlara sahip olmak,
 • Tüm kaynaklara, her zaman, daha kolay ve hızlı erişim sağlamak,
 • Bilgi kaynakları ve erişim yolları yönünden daima yenilik yapmak,
 • Kütüphane kullanıcılarının ihtiyaçlarını önceden tespit edebilmek,
 • En gelişmiş depolama, arşivleme ve kütüphane servislerini kullanmak,
 • Gelişmelere hızla uyum sağlayarak en iyi araştırma ortamını ve imkânlarını oluşturmak için çalışır.