iThenticate

  GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ                                                      

 

                                                                                                                       Önemli NOT
ULAKBİM tarafından uygulanan kota sınırlaması nedeniyle, her kullanıcının adil ve eşit kullanım hakkı için Rektörlük kararı doğrultusunda doküman yükleme sınırı uygulanmaktadır. iThenticate lisans anlaşması gereği öğrenci ödevleri, tezler ve projeler için kullanılamaz. Ödevler, tezler ve projeler için lütfen Turnitin'i kullanınız.


 Kayıt ve Erişim İçin :

esma.sener@giresun.edu.tr       (Esma ŞENER - Dahili:1025)
remziye.aksoy@giresun.edu.tr   (Remziye AVCIOĞLU - Dahili: 1021)
                                                                                            
 adreslerine "unvan, bölüm, ad, soyad, dahili telefon ve kurumsal e-posta"  bilgileriyle  başvurarak şifre talebinde bulunmaları gerekmektedir.

iThenticate’in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlar ile 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır., iThenticate ile kontrol edilen yayınlar, sistemin veri havuzuna eklenmemektedir. Programı kullanmak isteyen en az doktorasını tamamlamış akademisyenlere Kütüphane tarafından şifre verilmektedir.

TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 9 Temmuz 2011 tarih ve 199 sayılı kararı gereği, Akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate programı, ULAKBİM tarafından yalnızca öğretim üyelerinin hizmetine sunulmuştur.

  • Lisans koşullarına göre en az doktora derecesini tamamlamış akademisyenlerin sisteme kaydı yapılabilmektedir.
  • iThenticate yalnızca makaleler için tasarlanmış bir sistemdir. Tez, ödev, proje vb. belgelerin taranması lisans koşullarına aykırıdır (Bu belgeler, Turnitin intihal programında taranmalıdır).
  • Dergi editörlerinin programı kullanabilmesi için editörlük yaptıkları dergi, üniversitemiz tarafından yayınlanan bir dergi olmalıdır ve editör de üniversite personeli olmalıdır.
  • Doktora ve üstü unvana sahip kişiler, sadece kişisel makalelerinin analizi için ithenticate’i kullanabilirler.
  • Aynı dokümanın birden fazla yüklenerek taranması kotadan eksilmeye sebep olmaktadır.
  • Kişisel şifreler, başka kurumlardaki araştırmacı/akademisyenler ile paylaşılmamalıdır.
  • Başka kurumlarda çalışan araştırmacı/akademisyenlerin belgeleri taranmamalıdır.
  • Yıllık belge yükleme sınırı bulunmaktadır. Bu sınıra ulaşan kullanıcılar sisteme belge yükleme hakkını o yıl için kaybedecektir.
  • Her 25.000 kelimelik doküman 1 tane sayılmaktadır. Bunun üzerindeki dokümanlar kelime sayısına göre yeni bir doküman olarak algılanmakta bu da kotanın dolmasına neden olmaktadır.
  • Tarama kısıtlamasının yaşanmaması için makalenizin en son şekli taranmalıdır. Her kullanıcı için yıllık 10 tarama hakkınız bulunmaktadır.