Giresun Üniversitesi H. Hüsnü TEKIŞIK Kütüphanesi

       Giresun Üniversitesinde, bilgiye ve belgeye en hızlı ve en sağlıklı biçimde erişiminin sağlanabilmesi için bir bilgi merkezine duyulan ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla Üniversitenin kuruluş tarihiyle başlatılan Merkez Kütüphane kurma çalışması öncelikle Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki kitaplıkların birleştirilmesiyle 22 Nisan 2007’de tamamlanmıştır. Kurulan Merkez Kütüphane Nisan 2007 – Şubat 2011 tarihleri arasında Üniversitenin “Güre Yerleşkesi”ndeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasının zemin katında hizmet vermeye başlamıştır. Şubat 2011 tarihinde ise artan talebi karşılayabilmek için yine Güre Yerleşkesi içinde bulunan Sosyal Tesis binasının 2.,  3. ve 4. katlarına taşınmıştır. Bu değişiklikle, Merkez Kütüphane 350 m2 lik bir alandan 1200 m2 lik bir alana, 80 oturma kapasiteli okuma salonundan 120 oturma kapasiteli okuma salonuna, internet üzerinden gerekli bilgilere erişebilme imkânı da sağlayan toplam 12 adet bilgisayardan 27 adet bilgisayara, ayrıca günlük gazetelerin ve süreli yayınların topluca takip edilebileceği özel bir bölüme kavuşmuştur. 

       Türk Milli Eğitim camiasında, son 50 yılda haklı olarak adından saygıyla söz ettiren eğitimci hemşerimiz Öğretmen Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK, Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine 8000 adet kitabın yanı sıra bu kitapları yerleştirmek, hizmete sunumunu kolaylaştırmak için 18 adet kütüphane dolabı ve 8 adet çalışma masası bağışlamıştır. Öğretmen Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK’ın Üniversitemize gösterdiği bu ilgi Üniversitemiz üst yönetimince büyük bir takdirle karşılanmış ve bir vefa örneği gösterilerek Merkez Kütüphanenin adı “Öğretmen Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK Merkez Kütüphanesi” olarak değiştirilmiştir. İlçelerimizdeki fakülte ve yüksekokullarımıza kütüphane kazandırma çalışmasına 2007’de beş birim kütüphanesiyle başlamıştı. Mevcut birim kütüphane sayımız 11’dir.

       Kütüphanemizde, YORDAM Kütüphane ve Bilgi Belge Otomasyonu Programı kullanılmaktadır. Kitapların ve süreli yayınların sistem üzerinde, kataloglama, ödünç verme, web üzerinden taranabilme imkânı bulunmaktadır. Ayrıca Otomasyon programının “Cep Kütüphanem” isimli mobil cihazlar için de uygulaması vardır. Bu uygulama sayesinde kütüphane ile alakalı birçok işlem buradan yapılabilmektedir. Kitapların izinsiz kütüphane dışına çıkartılmasını engellemek için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı girişinde manyetik banda duyarlı güvenlik kapısı bulunmaktadır.  Tüm yayınlar ABD Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi (Library of Congress, LC)’ne göre raflara yerleştirilmiştir ve açık raf sistemi uygulanmaktadır.

       Kütüphanemizde 6 idari hizmetler, 2 teknik hizmetler, 1 akademik personel, 1 sözleşmeli personel ve 2 kişi 4-d sürekli işçiler (temizlik hizmetleri) olmak üzere toplam 12 personel daire başkanlığı bünyesinde görev almaktadır.

2023 yılı itibariyle kütüphanemizde kayıtlı aktif öğrenci sayısı : 17183

2023 yılı itibariyle kütüphanemizde kayıtlı aktif akademik personel sayısı : 350

2023 yılı itibariyle kütüphanemizde kayıtlı aktif idari personel sayısı : 208

       Kütüphane binası 2020 yılı itibariyle ikinci katta yer alan konferans salonunun ve teras katlarının eklenmesi ile 1200 m2 lik alandan 2500 m2lik bir alana sahip olmuştur.  Bu değişiklikle birlikte 20 bireysel çalışma alanına ve 305 kişilik oturma kapasitesine sahip olmuştur .  Ayrıca 3. kat kütüphane girişinde 2 adet katalog tarama bilgisayarı da bulunmaktadır.

       Özellikle yerel ve bölgesel, tarih ve kültür çalışmalarına alt yapı hazırlamak amacıyla kurumumuz bünyesinde Kent Arşivi oluşturma çalışmaları dijitalleştirme ünitesiyle devam etmektedir.