Borç Ödeme

mail Kitap gecikme bedeli her bir kitap için geciktilen her gün için  0,50 kuruştur.
mail10 TL üzeri cezalarda ödünç kitap alma hizmetinden yararlanamazsınız.
mailCeza ödemeleri sadeve web üzerinden veya banka aracılıgıyla yapılır.Kütüphane elden ödeme almamaktadır.

mailCezanızın tamamen silinmesi için ödemeye ilişkin depozito kddb@giresun.edu.tr adresine veya Kütüphane ödünç-iade bankosuna gösterilmelidir.