Giresun Üniversitesi H. Hüsnü TEKIŞIK Kütüphanesi

           
Giresun Üniversitesinde, bilgiye ve belgeye en hızlı ve en sağlıklı biçimde erişiminin sağlanabilmesi için bir bilgi merkezine duyulan ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla Üniversitenin kuruluş tarihiyle başlatılan Merkez Kütüphane kurma çalışması öncelikle Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki kitaplıkların birleştirilmesiyle 22 Nisan 2007’de tamamlanmıştır. Kurulan Merkez Kütüphane Nisan 2007 – Şubat 2011 tarihleri arasında Üniversitenin “Güre Yerleşkesi”ndeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasının zemin katında hizmet vermeye başlamıştır. Şubat 2011 tarihinde ise artan talebi karşılayabilmek için yine Güre Yerleşkesi içinde bulunan Sosyal Tesis binasının 3. ve 4. katlarına taşınmıştır. Bu değişiklikle, Merkez Kütüphane 350 m2 lik bir alandan 1200 m2 lik bir alana, 80 oturma kapasiteli okuma salonundan 120 oturma kapasiteli okuma salonuna, internet üzerinden gerekli bilgilere erişebilme imkânı da sağlayan toplam 12 adet bilgisayardan 34 adet bilgisayara, ayrıca günlük gazetelerin ve süreli yayınların topluca takip edilebileceği özel bir bölüme kavuşmuştur.

Merkez Kütüphanedeki koleksiyon sayısını artırmak için Üniversitemize bağlı birimlerden gelen istekler de dikkate alınarak 2007’de başlatılan basılı kaynak satın alma süreci her yıl bütçe imkânları ölçüsünde sürdürülmektedir.

Ayrıca Merkez Kütüphanemize birçok kurumdan bağış yoluyla materyal sağlanarak kütüphanemizin dermesini zenginleştirme çalışmalarına da devam edilmektedir.

Türk Milli Eğitim camiasında, son 50 yılda haklı olarak adından saygıyla söz ettiren eğitimci hemşerimiz Öğretmen Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK, Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine 8000 adet kitabın yanı sıra bu kitapları yerleştirmek, hizmete sunumunu kolaylaştırmak için 18 adet kütüphane dolabı ve 8 adet çalışma masası bağışlamıştır. Öğretmen Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK’ın Üniversitemize gösterdiği bu ilgi Üniversitemiz üst yönetimince büyük bir takdirle karşılanmış ve bir vefa örneği gösterilerek Merkez Kütüphanenin adı “Öğretmen Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK Merkez Kütüphanesi” olarak değiştirilmiştir.

İlçelerimizdeki fakülte ve yüksekokullarımıza kütüphane kazandırma çalışmasına 2007’de beş birim kütüphanesiyle başlamıştı. Halen mevcut birim kütüphane sayımız 12’dir.

Kütüphanemiz içerisinde görme engelli öğrencilerimiz için ayrıca bir çalışma odası düzenlenmiştir. Görme engelli öğrencilerimizin kullanabileceği bir adet bilgisayar Denizbank Giresun Şubesi tarafından kütüphanemize bağışlanmıştır. Bu hizmetimizden Üniversitemiz mensupları dışındaki görme engelli vatandaşlarımız da yararlanabilmektedir.

Kütüphanemizde açık raf sistemi uygulanmaktadır. Tüm yayınlar ABD Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi (Library of Congress, LC)’ne göre raflara yerleştirilmiştir. Koleksiyonda bulunan tüm materyaller Yordam (Filemaker) adı verilen otomasyon programına aktarılmış; katalog tarama, sorgulama, kitap ayırtma, ödünç verme vb. işlemler bu program üzerinden yürütülmektedir.