Misyon-Vizyon

MİSYON
Giresun Üniversitesi eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine destek olup, amacına uygun tüm

kaynak ve hizmetleri sağlayıp ve geliştirmektetir. Bu amacı gerçekleştirmek için:

  • Araştırmacıları bilgi kaynaklarından haberdar etmek ve istenen kaynakları sağlamak,
  • Fiziksel ve sanal kütüphane ortamlarında çalışmaları kolaylaştırıcı gerekli konfor ve şartları sağlamak,
  • Kütüphane koleksiyonlarının ve kaynaklarının korunmasını ve uzun ömürlü olmalarını sağlamak,
  • Toplumsal gelişime, araştırmalara ve öğrenmeye katkıda bulunmak üzere ilgili kurumlar, yurtiçi ve yurtdışı kütüphaneler ve bilgi merkezleriyle işbirliği ve iletişimi geliştirmek,
  • Kaliteli kütüphane anlayışına hizmet için personelde uzmanlık, beceri, bağlılık ve yaratıcılık ruhunu oluşturmak, teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak
VİZYON
Giresun Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı evrensel boyutta tüm dengeleri sürekli yeniden yorumlayan ‘bilgi’ olgusunun aynı zamanda kurumun temel faaliyet metası olması avantajını kullanarak üniversite, şehir ve ülke diye devam eden kapsam dahilinde alanında otorite bir kurum haline gelmeyi kendine vizyon olarak belirlemiştir.