Türkiye Atıf Dizini Aboneliği

27 Kasım 2019 Çarşamba

İçerik: 2008’den günümüze Türkiye Atıf Dizini'ne kayıtlı tüm dergilerin makaleleri, sağlık bilimleri alanında (Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Hemşirelik, Fizyoterapi Rehabilitasyon,
Psikoloji, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri ve Sağlık Bilimleri branşları) yayımlanan akademik-bilimsel makalelerdir.
Erişim ile ilgili ÖNEMLİ BİLGİLER
Üniversite içinden, ilgili fakültelerdeki her kullanıcı bir kereye mahsus ''yeni kullanıcı'' olarak aşağıda bulunan kayıt adresi linkinden kayıt yapması gerekmektedir.
Bu kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, kendi oluşturdukları kullanıcı adı ve şifre ile her zaman kurum içi / kurum dışı erişim sağlayabilirler.

Kullanım Kılavuzu            Kayıt Adresi               Erişim Adresi           Dergi Listesi
VERİTABANINA GİT
Türkiye Atıf Dizini’nin içerdiği TOPLAM MAKALE sayısı: 131.369 
Güncel rakamlara 
http://www.atifdizini.com/stats/tr-index.html?t=tms&y=2017  linkinden kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizle giriş yaparak, İstatistik Menüsünden 
"Tarama Yapılan Makale Sayısı" seçeneğinden  yıllara göre makale sayılarına ulaşabilirsiniz.
Önemli NOT: Ilgili bir derginin tüm sayılarına ait makaleleri sıralı olarak inceleyebilmek için; kriterleri aşağıda ekran görüntüsünde paylaşıldığı gibi giriniz. 

Türkiye Atıf Dizini Önemli Özellikleri:
  • Türkiye’deki TEK ULUSAL ATIF TARAMA dizinidir.
  • Tek bir arama ile 447 dergide yayımlanan güncel makale başlıklarını hızlıca liste halinde görebilme, ilgi duyulan makalenin Türkçe-İngilizce özetine kolayca göz atabilme, istenilen makalenin tam metnine (pdf) anında erişebilme.
  • Makaleyi kaynak gösteren diğer makaleleri, makalenin yazarının başka makalelerine aldığı atıfları inceleyebilme.
  • Kayıtlı dergi sayısında her geçen gün artış.
  • Arastırmacıların konu ve kaynak tarama için harcadıkları zaman sorunlarına, ulusal düzeyde, hızlı, tek merkezden ve kolay arama ile çözüm sağlamaktadır.
  • Dizin’e kayıtlı dergilerin yeni sayılarının sürekli takibi ile anlık veri girişlerinin yapıldıgı geniş ve güncel bir veritabanıdır.
  • Dergilerin ve makalelerin etkinliklerinin karşılaştırılabilmesi için; ulusal etki değeri, ziyaretçi sayıları, yayın periyotlarına uyumları, aldıkları atıf sayıları, uluslararası etki değerleri (impact factor), yazar ve makale bazında alınan atıflar gibi birçok başlığı içeren ve veri tabanına kayıtlı ulusal dergilerin verilerinden derlenen “istatistik” menüsü yer almaktadır.
  • Dergilerin, kaynak gosterilirken kullandıkları kısaltmalarını, yayın periyotlarını, kayıtlı oldukları indeksleri içeren kısa bilgilerini içermektedir.
  • Başka makalelerden atıf almış makale başlığı, ilk tarama ekranında  görüntülenebilmektedir.
  • Dizinde SCI-E'ye kayıtlı 33 dergi var, 27 tanesinin tam metin erişimleri mümkün
 
Atıf Dizini nedir?
Atıf Dizini Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerinin (tıp, eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik, veterinerlik, beden eğitimi ve spor, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, psikoloji vb) indekslendiği bir veritabanıdır.
Araştırmacıların konu ve kaynak taraması için harcadıkları zaman sorunlarına, ulusal düzeyde, hızlı, tek merkezden ve kolay arama ile çözüm.
Ulusal dergilerin, makalelerine aldıkları atıf sayılarını arttırabilmeleri için daha çok araştırmacı ile buluşabilecekleri platform.
 

Atıf Dizini’nin amacı nedir?
Atıf Dizini'nin amacı Türkiye kaynaklı "sağlık bilimleri" dergilerinde yayımlanmış güncel makalelere hızlı, kolay ve tek merkezden erişim sağlamak ve ulusal dergilerin atıf sayılarını arttırmaktır. 
 

Atıf Dizini’nin hedef kitlesi kimlerdir?
Sağlık Bilimleri alanında araştırma yapan, makale hazırlayan, literatür ile ilgilenen tüm sağlık uzmanları Atıf Dizini’nden faydalanabilir.
 

Atıf Dizini’nden hangi hizmetler alınabilmektedir?
Atıf Dizini'nde Türkiye’deki Sağlık bilimleri alanında 441 adet ulusal dergi istatistiki olarak değerlendirilmektedir. Dergilerin ve makalelerin Ulusal Etki Değeri; ziyaretçi sayıları, yayın periyotlarına uyumları, yazar ve makale bazında alınan atıflar gibi birçok kriter ile değerlendirilmekte ve duyurulmaktadır.
 
Makale başlıkları listesinde, atıf alan makaleyi görmek ve atıf yapan makalenin künye bilgisine erişmek mümkündür. Ayrıca makale yazarlarının dizinde bulunan diğer makaleleri, yazar ismi üzerine tıklayarak listelenebilmekte ve bu makalelere alınan atıflar da görüntülenebilmektedir. Platform üzerinden en çok takip edilen dergi ve makale verileri kullanıcılarla da paylaşılmaktadır. 
Atıf Dizini'nde değerlendirilen dergilerden 325 tanesinin tam metinlerine erişilebilmektedir. Kullanıcılar platform üzerinde kelime bazlı arama yaparak makaleleri için ulusal bazda kaynak olacak bilimsel yayınlara ulaşabilmektedirler.
 

Neden Atıf Dizini?
Türkiye’de yayınlanmakta olan “sağlık bilimleri” dergilerinin akademik düzeyde incelendiği, istatistiki verilerle Ulusal Etki Değeri’nin ölçüldüğü ve kaynak araştırması için kelime bazlı tarama yapılabilen bir başka platform yoktur. Bu anlamda Atıf Dizini kendi alanında bir ilk ve tek‘tir.
 

Araştırmacı & Yazarlar ne ister?
Araştırmacılar, veri toplama aşamasında bir çok bilimsel kaynağa erişmek, içeriklerini kolayca irdelemek, onları karşılaştırmak, ilgisiz olanları elemek ve bu sürecin mümkün olduğunca kısa ve hızlı olmasını, 
Dergiler ve yazarlar ise bilimsel etkililiklerinin artması için, yayımladıkları makalelerin, ilgili tüm araştırmacılara ulaşmasını ve bu makalelere yeni yayımlarda atıf yapılmasını isterler.