Legal Online Veritabanı (30 Haziran 2020'ye Kadar)

14 Mayıs 2020 Perşembe

Hukuk alanında Legal Yayıncılık tarafından oluşturulan “Online Legal Veritabanı" deneme erişimine açılmıştır. “Legalbank” elektronik hukuk bankası içeriğinde yer alan milyonlarca Kanun, KHK, Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Uluslararası Sözleşme, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelik, Tebliğ, vb. mevzuat belgesine, Yüksek Mahkeme Kararlarına (Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay vb.), Dilekçe ve Belge örneklerine, Makalelere; 71 konu başlığı altında düzenlenen mevzuat paketleri ile uzmanlık alanlarına göre ayrılmış içeriğe, erişim kolaylığı sunmaktadır.

Kitap ve Dergilere Erişim için:

www.legal.com.tr

Legalbank İçtihat ve Mevzuat Programı için:

www.legalbank.net


Veri Tabanları ile ilgili görüş ve önerilerinizi https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScACyL5xx1iORRnYrPEUztFKQymxgcAjE3i1e7Ez1D4g9WLVA/viewform adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.