Buradasınız : Açık Erişim / Açık Erişim Sistemi
Türkçe
English
Pazartesi, 17.12.2018

Giresun Üniversitesi Açık Erişim Sistemine Girmek için lütfen TIKLAYINIZ.

Açık Erişim Sistemi

Açık Erişim Arşivi, Giresun Üniversitesi bünyesinde ve Üniversitemiz akademisyenleri tarafından üretilmiş bilgilere serbest erişimi sağlamak amacıyla başlatılan bir girişimdir.

Öğretim elemanlarımız tarafından bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleler, araştırma projeleri, konferans metinleri, raporlar, ders notları ve tezler ile Giresun Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen konferans, seminer, panel, söyleşi, hizmet içi eğitim vb.  her türden faaliyet arşiv kapsamındadır.

Gelişmiş üniversite tanımında önemli bir gösterge olan bilgi teknolojilerinin sağladığı olanaklardan yararlanarak G.Ü. Açık Erişim Sistem'in internet ortamında kullanıma açılması, isteyen herkesin bu bilgilere serbest erişimini sağlaması yanında ulusal ve uluslararası açık erişim çalışmalarına da katkı sağlayacaktır.

Zaman ve mekandan bağımsız serbestçe erişilen bilimsel çalışmalar, kullanıldığında yeniden bilgiye dönüşecek, bilimsel çalışmaların araştırmacılar tarafından daha yaygın kullanılması ile daha çok atıf almaları gerçekleşecek, yayınların etki faktörü artacaktır.

G.Ü. Açık Erişim Sistemi ile geniş kitlelerin hızla bilgiye erişiminin sağlanması yanında kurumsal boyutta üretilen bilginin uzun süreli derlenmesi, depolanması ve korunması ile gelecek nesillere aktarılması mümkün olacaktır.

G.Ü. Açık Erişim Sistemi uluslararası açık erişim standardı olan OAI-PMH standartlarına uygun olarak geliştirilmiştir. Bu standart sayesinde sistemimiz dünyadaki diğer açık erişim sistemleriyle uyumlu olarak çalışmaktadır.

Amaçlarımız

 • Üniversitemizde üretilen bilgiye daha geniş kitlelerin ücretsiz, engellere uğramadan, kolay ve hızlı erişimini sağlamak
 • Kurumsal boyutta üretilen bilginin saklanması ve depolanması anlayışı ile elektronik arşiv oluşturulması ve gelecek nesillere aktarılması
 • Üniversitemiz araştırmacılarının açık arşivde yer alan bilimsel çalışmalarının daha yaygın kullanılması ile daha çok atıf almalarının sağlanması
 • Ulusal ve uluslararası açık arşiv çalışmalarına katkıda bulunmak
 • Üniversitemizde yapılan bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde daha görünür kılmak
 • Üniversitemizin tanınırlılığını ve saygınlığını artırmak
 • Erişim kanallarının çoğaltımı ile yayınların etki faktörlerini artırmak
 • Araştırma sonuçlarının başka bir araştırmaya temel oluşturmasını kolaylaştırmak
 • Bilimsel araştırmaların tekrarını önlemek
 • Bilimsel iletişim ve işbirliğinin gelişimine katkıda bulunmak
 • Ülke ekonomisine katkı sağlamak

Yayınlama ve yararlanma

 • Yazarlık yetkisi yalnız G.Ü. Öğretim elemanlarına verilir.
 • Öğretim elemanlarımız gözetiminde bilimsel faaliyet gerçekleştiren G.Ü. Öğrencilerinin çalışmaları Öğretim elemanlarımızın çalışma hakkındaki referansı ve öğrencinin yazılı izni ile sistem yöneticisi tarafından arşivlenir.
 • Üniversitemiz açık arşivini oluşturacak bilimsel çalışmaların, sistemde tam metin olarak yer alması veya sistemden kaldırılması yazarın isteğine bağlıdır.
 • Herhangi bir dergide yayınlanmış akademik çalışmaların dergideki formatı ile aynen yer almaması koşulu ile telif hakları ihlali söz konusu değildir. Çalışmanın hakemli bir dergide yayınlanmış olması yazarın kendi kopyasını kişisel olarak ya da bağlı olduğu kurum arşivinde depolamasının önünde engel değildir.
 • Bilimsel çalışmaların elektronik kopyalarının yazarlarının izni ile arşivlenmesi yasaldır. Ancak G.Ü. Açık Erişim Arşivinde yer alan tüm bilgilerden kaynağı gösterilerek yararlanılabilir.
 • Açık arşivde bulunan çalışmalardan yararlanıldığında, kullanan kişinin kaynak göstermesi bilimsel etik açısından gerekli ve zorunludur. 
 • Kaynak gösterilmesinde kullanılan çalışmanın adı ve yazarıyla birlikte açık arşivde kayıtlı bulunduğu adres verilecektir.
 • G.Ü. Açık Erişim Arşivi ile ilgili tüm işlemler G.Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.